Bugün, Almanca dilinde onay ve katılım ifade etmek için kullanabileceğiniz bazı önemli cümleleri keşfedeceğiz. İster iş yerinde, ister günlük hayatta olsun, doğru bir şekilde onay ifade etmek, iletişimde netlik ve anlayış sağlar. Bu yazıda, Almanca’da „Evet“ demenin çeşitli yollarını öğrenerek, etkili bir iletişimde nasıl bulunabileceğinizi anlayacaksınız. Haydi başlayalım!

Advertisement

Almanca „Evet“ demenin Daha Farklı Yolları

Aşağıda sizler için hazırlanmış Almanca onaylama cümleleri bulacaksınız.

 • Das ist richtig.
 • Bu doğru.
 • That is correct.
 • Sie haben Recht.
 • Haklısın.
 • You are right.
 • Du hast total Recht.
 • Tamamen haklısın.
 • You are absolutely right.
 • Genau das ist es.
 • İşte bu.
 • That’s exactly it.
 • Ich stimme (dir / Ihnen/ dem) zu.
 • Sana / size / buna katılıyorum.
 • I agree (with you).
 • Ich bin völlig einverstanden.
 • Tamamen katılıyorum.
 • I completely agree.
 • Wir sind also einer Meinung.
 • Anlaştık öyleyse.
 • So we are in agreement.
 • Ich sehe das genauso.
 • Bunu aynı şekilde görüyorum.
 • I see it the same way.
 • Wir sind uns einig.
 • Katılıyoruz. Hemfikiriz.
 • We are in agreement.
 • Es scheint eine Einigung zu geben.
 • Bir uzlaşma var (olacak) gibi görünüyor.
 • There seems to be an agreement.
 • Ich bin der gleichen Meinung.
 • Aynı düşüncedeyiz.
 • I am of the same opinion.
 • Ich teile Ihre Ansicht.
 • Fikrini paylaşıyorum.
 • I share your view.
 • Das ist auch meine Meinung / mein Standpunkt / mein Eindruck.
 • Bu da benim görüşüm / bakış açım / izlenimimdir.
 • That is also my opinion / my standpoint / my impression.
 • Wir haben anscheinend ähnliche Ansichten.
 • Benzer görüşlerimiz var gibi görünüyor.
 • We apparently have similar views.
 • So sehe ich es auch.
 • Ben de böyle görüyorum.
 • I see it the same way.
 • Wir brauchen mehr Zeit.
 • Daha fazla zamana ihtiyacımız var.
 • We need more time.
 • Das sehe ich genauso.
 • Ben de tam aynı şekilde görüyorum. (Sana katılıyorum.)
 • I see it the same way.
 • Ich bin da absolut einverstanden.
 • Tamamen katılıyorum.
 • I absolutely agree.
 • So / Das denke ich auch. Ich glaube, du hast Recht.
 • Ben de öyle düşünüyorum. Bence haklısın.
 • So / That’s what I think too. I believe you are right.
 • Wir sind in dieser Sache einer Meinung.
 • Bu konuda hemfikiriz.
 • We are of one mind on this matter.
 • Ich mag diese Idee. – Ich auch.
 • Bu fikri sevdim. – Bende.
 • I like this idea. – Me too.
 • Das kannst du laut sagen.
 • Bunu yüksek sesle söyleyebilirsin.
 • You can say that again.
 • Davon bin ich überzeugt.
 • Buna ikna oldum.
 • I am convinced of that.
 • Das ist korrekt.
 • Bu doğru.
 • That is correct.
 • Was Sie da sagen / denken, ist korrekt.
 • Söylediklerin / düşüncelerin doğru.
 • What you are saying / thinking is correct.
 • Das unterstütze ich.
 • Bunu destekliyorum.
 • I support that.
 • Ich bin dafür, das zu tun.
 • Ben bunu yapmaktan yanayım.
 • I am in favor of doing that.
 • Sie haben meine volle Unterstützung.
 • Benim tam desteğim var.
 • You have my full support.
 • Wir sind auf dem richtigen Weg.
 • Doğru yoldayız.
 • We are on the right track.
 • Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
 • Kafasına çiviyi çarptın. (Taşı gediğine koydun.)
 • You hit the nail on the head.
 • Das hätte ich selbst nicht besser sagen können.
 • Ben bile daha iyisini söyleyemezdim.
 • I couldn’t have said it better myself.
 • Ich bin mir nicht sicher, ob ich einverstanden bin.
 • Anlaştığımızdan emin değilim.
 • I’m not sure if I agree.

Almanca dilinde onay ifade etmek, günlük etkileşimlerde önemli bir rol oynar. Bu yazıda öğrendiğiniz ifadelerle, karşınızdaki kişilerle daha net ve güçlü bir iletişim kurabileceksiniz. Unutmayın, birbirimize onay vermek ve anlamak, sağlam ilişkilerin temelidir. Bir sonraki yazıda buluşmak üzere, sağlıklı ve onay dolu günler dilerim!

Teile deine Liebe
Advertisement