Bugün sizlere, fikirlerimizi açıklarken kullanabileceğimiz bazı önemli Almanca cümleleri paylaşacağım. Her dilde olduğu gibi, Almanca da güçlü ifadelerle düşüncelerimizi net bir şekilde ifade etmemize yardımcı olabilir. İster bir tartışma içinde olalım, isterse yazılı bir metin hazırlayalım, bu cümleler bize etkili iletişimde bulunma konusunda yardımcı olacaktır. Hadi başlayalım!

Advertisement

Almanca Görüş ve Fikir Beyan Etme Cümle Örnekleri:

Aşağıda, görüş ve fikirlerimizi beyan ederken kullanılabilecek cümle örnekleri bulabilirsiniz.

 • Die Ansichten anderer und Ihre eigene Meinung
 • Başkalarının görüşü ve kendi görüşleriniz
 • The views of others and your own opinions
 • Was denken Sie darüber?
 • Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • What do you think about it?
 • Was ist Ihre Meinung (hierzu)?
 • Bu konudaki fikriniz nedir?
 • What is your opinion (on this)?
 • Was sind Ihre Ansichten (in dieser Angelegenheit)?
 • Görüşleriniz neler (bu konuda)?
 • What are your views (on this matter)?
 • Was ist Ihr Standpunkt (dazu)?
 • Buna bakış açınız nedir?
 • What is your standpoint (on this)?
 • Was halten Sie davon?
 • Bunun hakkında sen ne düşünüyorsunuz?
 • What do you think of that?
 • Wo stehen Sie (in dieser Sache)?
 • Nerede duruyorsunuz (bu konuda)?
 • Where do you stand (on this matter)?
 • Wie ist Ihre Einstellung (dazu)?
 • Buna tutumunuz nasıl?
 • What is your attitude (towards this)?
 • Wie sehen Sie diese Sache?
 • Bu meseleyi nasıl görüyorsunuz?
 • How do you see this issue?
 • Ich denke, Mert hat Recht.
 • Mert haklı diye düşünüyorum.
 • I think Mert is right.
 • Wenn Sie mich fragen, ist das eine vielversprechende Idee.
 • Bana sorarsanız, bu umut verici bir fikir.
 • If you ask me, that’s a promising idea.
 • Ich persönlich bin sehr zuversichtlich.
 • Şahsen ben çok ümitliyim.
 • Personally, I am very optimistic.
 • So wie ich das sehe, ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt.
 • Gördüğüm kadarıyla, şu an iyi bir zaman değil.
 • The way I see it, now is not the best time.
 • Meiner Meinung nach sollten wir mehr sparen.
 • Bence daha fazla tasarruf etmeliyiz.
 • In my opinion, we should save more.
 • Meiner Meinung nach ist das reine Zeitverschwendung.
 • Bence bu zaman kaybından başka bir şey degil.
 • In my opinion, that’s just a waste of time.
 • Ich bin der Meinung, dass nicht genug Geld für Bildung ausgegeben wird.
 • Bence eğitime yeterince para harcanmıyor.
 • I believe that not enough money is spent on education.
 • Ich glaube, dass wir alle härter arbeiten müssen.
 • Bence hepimiz daha çok çalışmak zorundayız.
 • I believe we all need to work harder.
 • Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
 • Bence doğru yoldayız.
 • I think we are on the right track.
 • Ich betrachte Ahmet nicht als den besten Mann für die Stelle.
 • Ahmet’i (bu) iş için en iyi adam (aday) olarak görmüyorum.
 • I don’t consider Ahmet the best man for the job.
 • Was mich betrifft, läuft alles prima.
 • Beni gelirsek her şey harika gidiyor.
 • As for me, everything is going great.
 • Von meiner Warte aus hilft mehr Konsum der Konjunktur immer.
 • Benim açımdan, daha fazla tüketim, ekonomiye her zaman yardımcı oluyor.
 • From my perspective, increased consumption always helps the economy.
 • Für mich ist sie eine der besten Schriftstellerinnen ihrer Zeit.
 • Benim için o, zamanının en iyi yazarlarından biri.
 • For me, she is one of the best writers of her time.
 • Ich schätze, es wird große Veränderungen geben.
 • Sanırım büyük değişiklikler olacak.
 • I think there will be significant changes.
 • Ich glaube, dass Ahmet bald zurück sein wird.
 • Ahmet’nin yakında döneceğine inanıyorum.
 • I believe Ahmet will be back soon.
 • Ich schätze, es ist einfach eine Frage der Zeit.
 • Sanırım bu sadece bir zaman meselesi.
 • I think it’s just a matter of time.

Umarım bu yazı, Almanca dilinde fikirlerimizi ifade etmek ve düşüncelerimizi paylaşmak isteyen herkese yardımcı olur. Dil, düşünce dünyamızı zenginleştiren bir araçtır ve doğru ifadelerle kullanıldığında, anlam paylaşımında büyük bir rol oynar. Unutmayın, iletişim güçlü bir araçtır ve etkili bir şekilde kullanıldığında, insanlar arasında anlayış ve bağlantı kurabiliriz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere!

Teile deine Liebe
Advertisement